» استخاره
بنا به روایتی از امام صادق، قبل از استخاره بهتر است :
 
این سایت با هدف ایجاد محیطی گرم و صمیمی باعث نزدیکی اعضا شده و به سوالات دینی پاسخ داده می شود.
instagram telegram